Internetinė atminimo lenta - ATMINIMO ŽVAKUTĖŽvakutė

Mylimam broliukai Gintautui Leonui

1961-12-04 - 2024-05-14

Mylimai Mamytei Lionei Lionė

1937-08-17 - 2021-10-27


te Viešpats priglaudžia Juos prie savo mylinčios širdies.

L i ū d i: Laima Sajienė

««« »»»


Žvakutė

Brangiai Mamai Liucijai Matuliauskienei

1942-12-05 - 2024-04-30


Kasmet sugrįši potvyniu staigiu
Ir vyšnios žiedlapiu rausvu, trapiu..
Plevensi pievoje margu drugiu...
Medaus kvapu pasklisi iš gėlių...
Bet nepareisi dulkinu keliu...

L i ū d i: Sūnus Raimondas

««« »»»


Žvakutė

Mielai, Mylimai mamytei Stanislavai Miliauskienei

1932.07.02 - 2020-08-27

Brangiam tėveliui Jonui Miliauskui

1939-01-24 - 2023-11-26


Brangiam broliui Romualdui Miliauskui

2065-05-05 - 1967


Ilsėkitės ramybėje

L i ū d i: dukra Dalia Rynkunienė

««« »»»


Žvakutė

Mylimiems tėveliams Irenai ir Andriejui

L i ū d i: Ingrida

««« »»»


Žvakutė

Mylimam broliui, sūnui, tėčiui, krikšto tėčiui Gintarui Černiauskui

1968-11-08 - 2023-04-07


Mes tikim - Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai... Ilsėkis ramybėje Gintarėli.

L i ū d i: Sesutė Jūratė, mama, sūnėnai, Giedrius, dukra

««« »»»


Žvakutė

Mylimam Žygimantui Beliauskui

1999-03-10 - 2019-04-27


Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris.
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai.
Tik sapne kai kada aplankys...

L i ū d i: Sesė Jolita, tėveliai Daiva ir Egidijus

««« »»»


Žvakutė

Mamytei Vitalijai Akimovai

1949-02-27 - 1996-11-05

L i ū d i: Dukra Aušra

««« »»»


 

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)