Internetinė atminimo lenta - ATMINIMO ŽVAKUTĖŽvakutė

Mylimiems tėveliams Irenai ir Andriejui

L i ū d i: Ingrida

««« »»»


Žvakutė

Mylimam broliui, sūnui, tėčiui, krikšto tėčiui Gintarui Černiauskui

1968-11-08 - 2023-04-07


Mes tikim - Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai... Ilsėkis ramybėje Gintarėli.

L i ū d i: Sesutė Jūratė, mama, sūnėnai, Giedrius, dukra

««« »»»


Žvakutė

Mylimam Žygimantui Beliauskui

1999-03-10 - 2019-04-27


Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris.
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai.
Tik sapne kai kada aplankys...

L i ū d i: Sesė Jolita, tėveliai Daiva ir Egidijus

««« »»»


Žvakutė

Mamytei Vitalijai Akimovai

1949-02-27 - 1996-11-05

L i ū d i: Dukra Aušra

««« »»»


Žvakutė

Mylimai mamytei Genė Šalnienė

1927 - 2021

Brangiam tėveliui Vaclovas Šalna

1924 - 1990


Brangiai dukrytei Sonata Bieliūnaitė

1972 - 1995


Ilsėkitės ramybėje, mano brangieji,
amžiną atilsį JUMS, A M E N

L i ū d i: dukra ir mama Angelė

««« »»»


Žvakutė

Mylimai Mamutei


Mamute, gyvensi gėlės kiekvienu žiedu, Būsi vėjeliu ir plaukus sušukuosi. Ilsėkis ramybėje.
Liūdi anūkė su šeima.

L i ū d i: Anūkė

««« »»»


Žvakutė

Bendradarbei Onai Šlapelytei

1941 - 2023

L i ū d i: Bronė MOndeikaitė

««« »»»


 

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)