Chrizantemos Chrizantemos
Chrizantemos Chrizantemos
Chrizantemos Chrizantemos
Genė Šalnienė, Vaclovas Šalna, Sonata Bieliūnaitė
L i ū d i: dukra ir mama Angelė
 
Veronika Mickevičienė
L i ū d i: Anūkė
 
Antanas Pankūnas
L i ū d i: Artimieji
 
Seneliai ir proseneliai Bondzinskai
L i ū d i: Nuo šeimos
 
Romualdas Tamošauskas
L i ū d i: Tėveliai Dalia ir Antanas
 
Brangūs tėveliai Irena ir Algirdas
L i ū d i: Vida
 
Genuefa Tamašauskienė
L i ū d i: Dukra Irena
 
Sigitas Tribulas
L i ū d i: Tavo dukrytė..
 
Raimondas Mikulėnas
L i ū d i: Brolis Rolandas, Alma, Martyna
 
Tomas Zakutauskas
L i ū d i: Žmona Birutė, sūnus Airidas
 
Antanas Macedulskis
L i ū d i: Mantė, Raimundas, Inga ir Elena
 
Stasys Vaičaitis
L i ū d i: Dukra ir anūkės
 
Draugas Andriuska
L i ū d i: Vilma
 
Vytautas Rimavičius
L i ū d i: Dukra Rita
 
Rimukas Antanaitis, Valerija Veličkienė, Romas Velička
L i ū d i: Algis
 
Jovita Dargevičiene
L i ū d i: Jurgita
 
Danute-Stanislava Čepulienė
L i ū d i: Dukra Rima anuke Greta zentas Valdas vyras Vaclovas
 
Zenta Žuravliova
L i ū d i: Liudi vaikai vitalijus, julija, aleksandras, sandra, lina, siga
 
Paulius Narkevičius
L i ū d i: mama Gražina
 
Nijolė SLENIENE
L i ū d i: ANUKE ADRIJANA SLENYTE
 
Lukas Mikulis
L i ū d i: Mama Elena,sesės Aurelija ir Greta,draugas Gintaras.
 
Mykoliukas Angeliukas
L i ū d i: Močiūtės draugė močiūtė Danguolė
 
Lionginas Imbrasas
L i ū d i: dukros Rita, Danguolė, sūnus Lionginas ir žmona Domincelė
 
Liudmila Kapočienė
L i ū d i: Duktė Inga
 
Kazimieras Vilimas
L i ū d i: dukra Lina
 
Regina Šimkienė
L i ū d i: sūnus Sigitas
 
Renatas Dromantas
L i ū d i: Žydrūnas Dromantas
 
Aldona Aleksandra Korbotaitė
L i ū d i: sūnus Aurelijus su šeima
 
Irena - Agnietė
L i ū d i: duktė Tatjana
 
Vytautas Augustinas
L i ū d i: Svajonė ir Gintautas
 
Janina Stepulaitienė
L i ū d i: Dukra Aldona
 
Vytautas Strimaitis
L i ū d i: oksana
 
Modestas Petrošius
L i ū d i: Lina ir Robertas Kirstukai
 
Jonas ir Antanas Peciulevičiai
L i ū d i: Dukros, sesės
 
Ignas Simonas
L i ū d i: Rimas, Adelė ir Eglutė
 
Iretas Kasparas
L i ū d i: Felicija
 
Milda Ivanova
L i ū d i: Saulius
 
Zabeliukė Rūškienė
L i ū d i: Liūdinčios sesutės
 
Vytautas Šapranauskas
L i ū d i: Julius ir Odeta
 
Vacys Kuzmickas
L i ū d i: Laima
 

  Internetinė atminimo lenta - ATMINIMO ŽVAKUTĖ

    
Mylimam Broliui, Sūnui, Draugui! Antanui Šveckiui
1975-07-06 - 2022-10-30

Tu išėjai taip netikėtai, nelauktai...
Niekada tavęs nepamiršim, liksi musu širdyse amžinai!
Liūdi brolis, mama, tėte, artimieji...
You will be missed...
L i ū d i: Brolis Andrius su šeima
««« »»»
    
Mylimai dukrytei Genei Šalnienei
1927-11-20 - 2021-08-13
Mylimai dukrytei Sonatai Bieliūnaitei
1972-05-25 - 1995-12-21
Mielam vyrui Zenonui Ramanauskui
1954-01-22 - 2o14-09-19

A. A. artimiesiems mamytei, dukrelei ir vyrui, AMEN
L i ū d i: duktė, mama, žmona Angelė
««« »»»
    
Emilei Augustinavičiūtei
1928-02-07 - 2021-10-14

Visada prisiminsime Jus kaip Mokytoją, griežtą, teisingą, visiems padedančią, skleidžiančią šilumą ir šviesą, dalinančią meilę. R.I.P.
L i ū d i: Mylinti Rasa
««« »»»
    
Mylimai Mamytei Genei Šalnienei
1927-11-20 - 2021-o8-13
Mylimai dukrytei Sonatai Bieliūnaitei
1972-05-25 - 1995-12-21

L i ū d i: duktė , mama Angelė
««« »»»
    
Tetai Emilei Augustinavičiūtei
1928-02-07 - 2021-10-14
Močiutei Marijai Žaliauskienei
1904-09-09 - 1988-02-28
Tėveliui Broniui Augustinavičiui
1929-07-11 - 1999-02-16

Ir aš išeisiu.
Ir paukščiai toliau giedos,
Ir liks mano sodas, ir žalias medis,
Ir baltas šulinys.
« tęsinys »

Ir aš išeisiu, ir liksiu be namų,
Be žalio medžio prie balto šulinio,
Be mėlyno minkšto dangaus...
Ir paukščiai toliau giedos.

L i ū d i: Mylinti Rasa
««« »»»
    
Brangiam Tėčiui Jonui Juozui Stepulaičiui
1931-01-17 - 2022-08-06

Mielas Tėvuk, lai būna lengva Jums gimtinės žemelė
L i ū d i: Dukra Aldona
««« »»»
    
Mylimai močiutei Veronikai Mickevičienei
1930-01-04 - 2022-05-12

Iš Dievo rankų – į Dievo rankas.
L i ū d i: Anūkė
««« »»»
    
ANTANUI PANKŪNUI
1932-07-01 - 2021-12-07

Sudie, išėjusiam namolio,
Baltais takeliais angelų
Žvakių šviesoj paskendęs guolis
Ir maldos lūpų artimų.
« tęsinys »

Sudie...
Išėjusiam ramybės...
Nebūna kelio atgalios.
Tarp tūkstančių mažų žvaigždelių
Prie Dievo slenksčio ir širdies...

L i ū d i: Artimieji
««« »»»
    
MYLIMAI MAMAI MONIKAI ROZALIJAI ŠČIUKIENEI
1931.08.30 - 2021.10.15

KAPŲ TYLA PUŠŲ OŠIMAS TE
RAMŲ POILSĮ SUTEIKS.
ILSĖKIS RAMYBĖJE BRANGI MAMA.
LIŪDI DUKRA
L i ū d i: Nijolė Ramanauskienė
««« »»»
    
Mylimai mamai Laimutei Onai Sunelatienei
1941-03-02 - 2017-06-27
Seneliui Ignui Butkui
1903-02-17 - 1980-05-31
Močiutei Veronikai Butkienei
1900-03-21 - 1970-02-23

Amžina jums atilsį, ilsėkitės ramybėj.
L i ū d i: Rasa
««« »»»
    
Mamai Laimutei - Onai
1941-03-02 - 2017-06-27
Seneliui Ignui Butkui
1903-02-17 - 1980-05-31
Močiutei Veronikai Butkienei
1900-03-21 - 1970-02-23

Ilsėkitės ramybėje..
L i ū d i: Jolanta
««« »»»
    
Seneliui Aronas ZILBERGLEITAS [ZILBERGLEIT]
1876 - 1930-02-01

L i ū d i: anukas Yacov
««« »»»

  Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

 

GYVENKIME • sveikai • gražiai • spalvotai • patogiai • skaniai • draugiškai • etiškai • linksmai • pokštaujant • grybaujant • sapnuojant • su meile ir Gyvenimo būdo žurnalu!

2o13 - 2024 © Amziams.lt. Mobiliems  Informacija apie svetainę  Mus atrastute Facebook'e  Atnaujinta: 2024-06-11  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas