Chrizantemos Chrizantemos
Chrizantemos Chrizantemos
Chrizantemos Chrizantemos
Genė Šalnienė, Vaclovas Šalna, Sonata Bieliūnaitė
L i ū d i: dukra ir mama Angelė
 
Veronika Mickevičienė
L i ū d i: Anūkė
 
Antanas Pankūnas
L i ū d i: Artimieji
 
Seneliai ir proseneliai Bondzinskai
L i ū d i: Nuo šeimos
 
Romualdas Tamošauskas
L i ū d i: Tėveliai Dalia ir Antanas
 
Brangūs tėveliai Irena ir Algirdas
L i ū d i: Vida
 
Genuefa Tamašauskienė
L i ū d i: Dukra Irena
 
Sigitas Tribulas
L i ū d i: Tavo dukrytė..
 
Raimondas Mikulėnas
L i ū d i: Brolis Rolandas, Alma, Martyna
 
Tomas Zakutauskas
L i ū d i: Žmona Birutė, sūnus Airidas
 
Antanas Macedulskis
L i ū d i: Mantė, Raimundas, Inga ir Elena
 
Stasys Vaičaitis
L i ū d i: Dukra ir anūkės
 
Draugas Andriuska
L i ū d i: Vilma
 
Vytautas Rimavičius
L i ū d i: Dukra Rita
 
Rimukas Antanaitis, Valerija Veličkienė, Romas Velička
L i ū d i: Algis
 
Jovita Dargevičiene
L i ū d i: Jurgita
 
Danute-Stanislava Čepulienė
L i ū d i: Dukra Rima anuke Greta zentas Valdas vyras Vaclovas
 
Zenta Žuravliova
L i ū d i: Liudi vaikai vitalijus, julija, aleksandras, sandra, lina, siga
 
Paulius Narkevičius
L i ū d i: mama Gražina
 
Nijolė SLENIENE
L i ū d i: ANUKE ADRIJANA SLENYTE
 
Lukas Mikulis
L i ū d i: Mama Elena,sesės Aurelija ir Greta,draugas Gintaras.
 
Mykoliukas Angeliukas
L i ū d i: Močiūtės draugė močiūtė Danguolė
 
Lionginas Imbrasas
L i ū d i: dukros Rita, Danguolė, sūnus Lionginas ir žmona Domincelė
 
Liudmila Kapočienė
L i ū d i: Duktė Inga
 
Kazimieras Vilimas
L i ū d i: dukra Lina
 
Regina Šimkienė
L i ū d i: sūnus Sigitas
 
Renatas Dromantas
L i ū d i: Žydrūnas Dromantas
 
Aldona Aleksandra Korbotaitė
L i ū d i: sūnus Aurelijus su šeima
 
Irena - Agnietė
L i ū d i: duktė Tatjana
 
Vytautas Augustinas
L i ū d i: Svajonė ir Gintautas
 
Janina Stepulaitienė
L i ū d i: Dukra Aldona
 
Vytautas Strimaitis
L i ū d i: oksana
 
Modestas Petrošius
L i ū d i: Lina ir Robertas Kirstukai
 
Jonas ir Antanas Peciulevičiai
L i ū d i: Dukros, sesės
 
Ignas Simonas
L i ū d i: Rimas, Adelė ir Eglutė
 
Iretas Kasparas
L i ū d i: Felicija
 
Milda Ivanova
L i ū d i: Saulius
 
Zabeliukė Rūškienė
L i ū d i: Liūdinčios sesutės
 
Vytautas Šapranauskas
L i ū d i: Julius ir Odeta
 
Vacys Kuzmickas
L i ū d i: Laima
 

  Internetinė atminimo lenta - ATMINIMO ŽVAKUTĖ

    
Mylimiems tėveliams Irenai ir Andriejui

L i ū d i: Ingrida
««« »»»
    
Mylimam broliui, sūnui, tėčiui, krikšto tėčiui Gintarui Černiauskui
1968-11-08 - 2023-04-07

Mes tikim - Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai... Ilsėkis ramybėje Gintarėli.
L i ū d i: Sesutė Jūratė, mama, sūnėnai, Giedrius, dukra
««« »»»
    
Mylimam Žygimantui Beliauskui
1999-03-10 - 2019-04-27

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris.
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai.
Tik sapne kai kada aplankys...
L i ū d i: Sesė Jolita, tėveliai Daiva ir Egidijus
««« »»»
    
Mamytei Vitalijai Akimovai
1949-02-27 - 1996-11-05

L i ū d i: Dukra Aušra
««« »»»
    
Mylimai mamytei Genė Šalnienė
1927 - 2021
Brangiam tėveliui Vaclovas Šalna
1924 - 1990
Brangiai dukrytei Sonata Bieliūnaitė
1972 - 1995

Ilsėkitės ramybėje, mano brangieji,
amžiną atilsį JUMS, A M E N
L i ū d i: dukra ir mama Angelė
««« »»»
    
Mylimai Mamutei

Mamute, gyvensi gėlės kiekvienu žiedu, Būsi vėjeliu ir plaukus sušukuosi. Ilsėkis ramybėje.
Liūdi anūkė su šeima.
L i ū d i: Anūkė
««« »»»
    
Bendradarbei Onai Šlapelytei
1941 - 2023

L i ū d i: Bronė MOndeikaitė
««« »»»
    
Brangiems tėveliams Vidai ir Antanui Juozapaičiams

Ilsėkitės Dievo ramybėje! Amen
L i ū d i: Dukra Jurgita
««« »»»
    
Brangiems Tėveliams Janinai, Kazimierui ir sūneliui Jonukui

L i ū d i: Neringa
««« »»»
    
Mylimam Broliui, Sūnui, Draugui! Antanui Šveckiui
1975-07-06 - 2022-10-30

Tu išėjai taip netikėtai, nelauktai...
Niekada tavęs nepamiršim, liksi musu širdyse amžinai!
Liūdi brolis, mama, tėte, artimieji...
You will be missed...
L i ū d i: Brolis Andrius su šeima
««« »»»
    
Mylimai dukrytei Genei Šalnienei
1927-11-20 - 2021-08-13
Mylimai dukrytei Sonatai Bieliūnaitei
1972-05-25 - 1995-12-21
Mielam vyrui Zenonui Ramanauskui
1954-01-22 - 2o14-09-19

A. A. artimiesiems mamytei, dukrelei ir vyrui, AMEN
L i ū d i: duktė, mama, žmona Angelė
««« »»»
    
Emilei Augustinavičiūtei
1928-02-07 - 2021-10-14

Visada prisiminsime Jus kaip Mokytoją, griežtą, teisingą, visiems padedančią, skleidžiančią šilumą ir šviesą, dalinančią meilę. R.I.P.
L i ū d i: Mylinti Rasa
««« »»»

  Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

 

GYVENKIME • sveikai • gražiai • spalvotai • patogiai • skaniai • draugiškai • etiškai • linksmai • pokštaujant • grybaujant • sapnuojant • su meile ir Gyvenimo būdo žurnalu!

2o13 - 2024 © Amziams.lt. Mobiliems  Informacija apie svetainę  Mus atrastute Facebook'e  Atnaujinta: 2024-02-04  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas