Maldos namai Lietuvoje

D a b a r   s k a i t o t e: ĮDOMU

Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Tai bažnyčia stovinti Šilavoto kaime, 12 km į šiaurės vakarus nuo Prienų. Istoristinė, dominuoja neogotikos bruožai. 1898–1902 m. kunigo A. Radušio (Šilavote kunigavo 22 metus; čia ir palaidotas) past..

Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Klebonas Kazimieras Jasiulevičius-Jasulaitis su parapijiečiais 1883 m. pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Ją 1886 m. konsekravo pavyskupis Juozapas Olekas. Pakuonio vikaras Juozapas Šmulkštys nuo 1895..

Ukmergės Švč. Trejybės (Pijorų) bažnyčia

Ukmergės Švč. Trejybės (Pijorų) bažnyčia

1845 m. vienuolynas ir bažnyčia uždaryti. Sudegusios bažnyčios sklype po 1863 m. pastatyta cerkvė. Buvusi cerkvė 1919 m. grąžinta katalikams. Nuo 1925 m. ji priklausė vienuoliams marijonams. Po..

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia

Išlaužo dvaro rūmai ir 8 ha žemės 1926 m. paskirta kuriamai parapijai. Klebonas Vytautas Gurevičius bažnyčiai statyti rinko lėšas ir pats paaukojo apie 20 000 litų. Panaudojęs mūrinio dvaro rūmų siena..

Reklama

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)