Amžinai mūsų širdyse!

Žvakutė

Mylimam Broliui, Sūnui, Draugui! Antanui Šveckiui

1975-07-06 - 2022-10-30


Tu išėjai taip netikėtai, nelauktai...
Niekada tavęs nepamiršim, liksi musu širdyse amžinai!
Liūdi brolis, mama, tėte, artimieji...
You will be missed...

L i ū d i: Brolis Andrius su šeimaGėlės

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)