Internetinė atminimo lenta - ATMINIMO ŽVAKUTĖŽvakutė

Mylimai Mamai Angelei Juzėnienei

1951.04.08 - 2019.11.04


Amžiams užsimerkė Tavo akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.Ilsekis ramybėje

L i ū d i: Liūdi dukros,anūkes .

««« »»»


Žvakutė

Brangiam Tėveliui Dionizui Dudzinskui

1926-02-02 - 2019-12-01

L i ū d i: Dukra Roma

««« »»»


Žvakutė

Romukui


Svajonės, vieną dieną ima ir nutrūksta... :(

L i ū d i: Draugas Algis

««« »»»


Žvakutė

Igor Milic

1986-09-05 - 2020-02-12


Ilsėkis ramybėje

L i ū d i: Vita

««« »»»


Žvakutė

Mylimam Broliui, Krikšto Tėveliui Romualdui Tamošauskui

1983-11-05 - 2019-05-08


Buvo dienos, kupinos pilnatvės,
Buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė.
Bet atėjo laikas - ir sustojo viskas..

L i ū d i: sesė Egita su šeima

««« »»»


Žvakutė

Romualdui Tamošauskui

1983-11-05 - 2019-05-08


Tu išėjai...Tačiau neišsinešei nei savo meilės,nei savo žodžių, nei savo darbų.
Tu palikai atminimą... Labai šviesų,labai tyrą, labai gyvą.

L i ū d i: Tėveliai Dalia ir Antanas

««« »»»


Žvakutė

SESEI IRENAI-ELENAI DULKYTEI

1939-09-17 - 2020-01-28

L i ū d i: Sesė Vitalija

««« »»»


 

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)