Internetinė atminimo lenta - ATMINIMO ŽVAKUTĖŽvakutė

ANTANUI PANKŪNUI

1932-07-01 - 2021-12-07


Sudie, išėjusiam namolio,
Baltais takeliais angelų
Žvakių šviesoj paskendęs guolis
Ir maldos lūpų artimų.

Sudie...
Išėjusiam ramybės...
Nebūna kelio atgalios.
Tarp tūkstančių mažų žvaigždelių
Prie Dievo slenksčio ir širdies...

L i ū d i: Artimieji

««« »»»


Žvakutė

MYLIMAI MAMAI MONIKAI ROZALIJAI ŠČIUKIENEI

1931.08.30 - 2021.10.15


KAPŲ TYLA PUŠŲ OŠIMAS TE
RAMŲ POILSĮ SUTEIKS.
ILSĖKIS RAMYBĖJE BRANGI MAMA.
LIŪDI DUKRA

L i ū d i: Nijolė Ramanauskienė

««« »»»


Žvakutė

Mylimai mamai Laimutei Onai Sunelatienei

1941-03-02 - 2017-06-27

Seneliui Ignui Butkui

1903-02-17 - 1980-05-31


Močiutei Veronikai Butkienei

1900-03-21 - 1970-02-23


Amžina jums atilsį, ilsėkitės ramybėj.

L i ū d i: Rasa

««« »»»


Žvakutė

Mamai Laimutei - Onai

1941-03-02 - 2017-06-27

Seneliui Ignui Butkui

1903-02-17 - 1980-05-31


Močiutei Veronikai Butkienei

1900-03-21 - 1970-02-23


Ilsėkitės ramybėje..

L i ū d i: Jolanta

««« »»»


Žvakutė

Seneliui Aronas ZILBERGLEITAS [ZILBERGLEIT]

1876 - 1930-02-01

L i ū d i: anukas Yacov

««« »»»


Žvakutė

Brangiems seneliams bei proseneliams Bondzinskams

L i ū d i: Nuo šeimos

««« »»»


Žvakutė

Mylimai Mamytei Irenai NARVILIENEI

1945.01.27 - 2021.03.27


Jei tik mūsų meilė ir ašaros prikelti galėtu,šiandien Brangi Mamyte būtum su mumis.15#128591,15#9829,15#65039,

L i ū d i: Dukra Daiva ir sūnus Vaidotas

««« »»»


 

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)