Internetinė atminimo lenta - ATMINIMO ŽVAKUTĖŽvakutė

Mylimai mamytei Genė Šalnienė

1927 - 2021

Brangiam tėveliui Vaclovas Šalna

1924 - 1990


Brangiai dukrytei Sonata Bieliūnaitė

1972 - 1995


Ilsėkitės ramybėje, mano brangieji,
amžiną atilsį JUMS, A M E N

L i ū d i: dukra ir mama Angelė

««« »»»


Žvakutė

Mylimai Mamutei


Mamute, gyvensi gėlės kiekvienu žiedu, Būsi vėjeliu ir plaukus sušukuosi. Ilsėkis ramybėje.
Liūdi anūkė su šeima.

L i ū d i: Anūkė

««« »»»


Žvakutė

Bendradarbei Onai Šlapelytei

1941 - 2023

L i ū d i: Bronė MOndeikaitė

««« »»»


Žvakutė

Brangiems tėveliams Vidai ir Antanui Juozapaičiams


Ilsėkitės Dievo ramybėje! Amen

L i ū d i: Dukra Jurgita

««« »»»


Žvakutė

Brangiems Tėveliams Janinai, Kazimierui ir sūneliui Jonukui

L i ū d i: Neringa

««« »»»


Žvakutė

Mylimam Broliui, Sūnui, Draugui! Antanui Šveckiui

1975-07-06 - 2022-10-30


Tu išėjai taip netikėtai, nelauktai...
Niekada tavęs nepamiršim, liksi musu širdyse amžinai!
Liūdi brolis, mama, tėte, artimieji...
You will be missed...

L i ū d i: Brolis Andrius su šeima

««« »»»


Žvakutė

Mylimai dukrytei Genei Šalnienei

1927-11-20 - 2021-08-13

Mylimai dukrytei Sonatai Bieliūnaitei

1972-05-25 - 1995-12-21


Mielam vyrui Zenonui Ramanauskui

1954-01-22 - 2o14-09-19


A. A. artimiesiems mamytei, dukrelei ir vyrui, AMEN

L i ū d i: duktė, mama, žmona Angelė

««« »»»


 

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)