Giliai slepiu meilę Jums, kad toji nesudejuotų -
Pramintų takų neieškokite manyje -
Per ašarą žiūriu į pasaulį -
Šildausi sielą Jūsų prisiminimų delnuos..
[R.Mikutavičius]

Gražūs tekstai užuojautoms »»»

Kiekvieno mūsų gyvenimo kelias skirtingas.
Ir tik dievas žino,
Kiek mums skirta juo keliauti čia,
Žemėje...

Gražūs tekstai užuojautoms »»»

Tokia tauri ir mylinti širdis,
ir akys šviesiosios..
Ilgam gyvenimo kely pavargo..
Išėjo.. palikę Amžinybės brydę,
Auksiniame rudens take.

Gražūs tekstai užuojautoms »»»
Veronika Mickevičienė
L i ū d i: Anūkė
 
Antanas Pankūnas
L i ū d i: Artimieji
 
Seneliai ir proseneliai Bondzinskai
L i ū d i: Nuo šeimos
 
Romualdas Tamošauskas
L i ū d i: Tėveliai Dalia ir Antanas
 
Brangūs tėveliai Irena ir Algirdas
L i ū d i: Vida
 
Genuefa Tamašauskienė
L i ū d i: Dukra Irena
 
Sigitas Tribulas
L i ū d i: Tavo dukrytė..
 
Raimondas Mikulėnas
L i ū d i: Brolis Rolandas, Alma, Martyna
 
Tomas Zakutauskas
L i ū d i: Žmona Birutė, sūnus Airidas
 
Antanas Macedulskis
L i ū d i: Mantė, Raimundas, Inga ir Elena
 
Stasys Vaičaitis
L i ū d i: Dukra ir anūkės
 
Draugas Andriuska
L i ū d i: Vilma
 
Vytautas Rimavičius
L i ū d i: Dukra Rita
 
Rimukas Antanaitis, Valerija Veličkienė, Romas Velička
L i ū d i: Algis
 
Jovita Dargevičiene
L i ū d i: Jurgita
 
Danute-Stanislava Čepulienė
L i ū d i: Dukra Rima anuke Greta zentas Valdas vyras Vaclovas
 
Zenta Žuravliova
L i ū d i: Liudi vaikai vitalijus, julija, aleksandras, sandra, lina, siga
 
Paulius Narkevičius
L i ū d i: mama Gražina
 
Nijolė SLENIENE
L i ū d i: ANUKE ADRIJANA SLENYTE
 
Lukas Mikulis
L i ū d i: Mama Elena,sesės Aurelija ir Greta,draugas Gintaras.
 
Mykoliukas Angeliukas
L i ū d i: Močiūtės draugė močiūtė Danguolė
 
Lionginas Imbrasas
L i ū d i: dukros Rita, Danguolė, sūnus Lionginas ir žmona Domincelė
 
Liudmila Kapočienė
L i ū d i: Duktė Inga
 
Kazimieras Vilimas
L i ū d i: dukra Lina
 
Regina Šimkienė
L i ū d i: sūnus Sigitas
 
Renatas Dromantas
L i ū d i: Žydrūnas Dromantas
 
Aldona Aleksandra Korbotaitė
L i ū d i: sūnus Aurelijus su šeima
 
Irena - Agnietė
L i ū d i: duktė Tatjana
 
Vytautas Augustinas
L i ū d i: Svajonė ir Gintautas
 
Janina Stepulaitienė
L i ū d i: Dukra Aldona
 
Vytautas Strimaitis
L i ū d i: oksana
 
Modestas Petrošius
L i ū d i: Lina ir Robertas Kirstukai
 
Jonas ir Antanas Peciulevičiai
L i ū d i: Dukros, sesės
 
Ignas Simonas
L i ū d i: Rimas, Adelė ir Eglutė
 
Iretas Kasparas
L i ū d i: Felicija
 
Milda Ivanova
L i ū d i: Saulius
 
Zabeliukė Rūškienė
L i ū d i: Liūdinčios sesutės
 
Vytautas Šapranauskas
L i ū d i: Julius ir Odeta
 
Vacys Kuzmickas
L i ū d i: Laima
 

Mišios už velionio vėlę

D a b a r   s k a i t o t e: NAUDINGA

• Pirmos mišios už velionio vėlę laikomos prieš laidotuves arba laidotuvių metu.

• Kitos mišios užsakomos po devynių dienų, vadinamos devintinėmis mišiomis.

• Vėliau - keturnedėlio mišios (po keturių savaičių), kuriose dalyvauti susirenka visa giminė ir artimieji. Po keturnedėlio mišių iš bažnyčios visi vyksta į kapines, kur prie kapo uždegamos žvakės, padedamos gėlės ir meldžiamasi. Vėliau visi kviečiami į atminimo - gedulingus pietus. Į pietus kviečiami ir giedotojai, kurie gieda psalmes ar rožančių už mirusįjį.

Jeigu mirė motina, gedulas trunka vienerius metus, jeigu tėvas-pusė metų. Per gedulą negalima eiti į pasilinksminimo vietas, linksmintis ir šokti.


• Ketvirtas mirusiojo paminėjimas vyksta praėjus metams nuo mirimo dienos. Tai dienai užsakomos bažnyčioje mišios, į kurias susirenka giminės, artimieji ir kaimynai. Po mišių vėlei einama į kapines, padedamos gėlės, uždegamos žvakės ir meldžiamasi. Po to visi visi kviečiami į gedulingus pietus, kurių metu meldžiamasi, giedama giesmes už mirusiojo vėlę, kartais kviečiami ir giedotojai. Metinių metu vėl prisimenamas velionis bei jo visas gyvenimas.

Anksčiau buvo įprasta laidoti trečią dieną po mirties, nes tiktai tada vėlė atsiskiria nuo fizinio kūno. Žmonės melsdavosi, buvo aukojamos Mišios.
Šiomis dienomis tokio papročio beveik nebelikę, beje kaip, jau nebeminime mirusiųjų ir devintą dieną po mirties, nors Žemaitijoje ši diena vis dar svarbi, taip pat ją pažymi ir stačiatikiai. Tai paskutinis terminas, kai nutrūksta sidabrinis siūlas, siejantis kūną ir sielą.

Kitos atminimo dienos:
• Visų šventųjų diena (lapkričio 1-oji).
• Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės (lapkričio 2-oji).
• Jubiliejinės mirties sukaktys (5, 10, 15 metų ir t. t.)


BEJE, dažnai galima išgirsti - reikėtų užpirkti mišias arba reikėtų užprašyti mišias.. deja mišios nepardavinėjamos ir neužprašomos, mišios užsakomos. Kitas opus klausimas o kiek kainuoja ir kaip to paklausti? ogi visai paprastai - o kiek reiktų (priimta) paaukoti?

O kaip užsakyti mišias: matyt tvarka visur panaši - prieš mišias užeini į zakristiją, pasikalbi su kunigu ar zakristijonu arba užeini į bažnyčios raštinę - pasakai, kad nori užsakyti mišias, pasakai už ką aukojamos mišios ir paaukoji tiek kiek gali pinigėlių (tačiau tai greičiausiai priklauso nuo bažnyčios, kiek teko girdėti vienur pasako konkrečią pinigų sumą, kitur ne). Ir aišku neužmiršti, užsakytą dieną sudalyvauti mišiose.


• Palaikymo e-atvirukai

   
• Jei atradote netikslumų ir galite tai ištaisyti ar norėtute papildyti - prašome - būtume dėkingi!

 

GYVENKIME • sveikai • gražiai • spalvotai • patogiai • skaniai • draugiškai • etiškai • linksmai • pokštaujant • grybaujant • sapnuojant • su meile ir Gyvenimo būdo žurnalu!

2o13 - 2022 © Amziams.lt. Mobiliems  Informacija apie svetainę  Mus atrastute Facebook'e  Atnaujinta: 2022-05-13  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas