MIŠIOS UŽ VELIONIO VĖLĘ
Pirmos mišios už velionio vėlę laikomos prieš laidotuves arba laidotuvių metu. Kitos mišios užsakomos po devynių dienų, vadinamos devintinėmis mišiomis. Vėliau - keturnedėlio mišios -po keturių savaičių ir ketvirtas mirusiojo paminėjimas vyksta...

P l a č i a u »»»

Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia

D a b a r   s k a i t o t e: ĮDOMU»»» MALDOS NAMAI LIETUVOJE

Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia 

Tai bažnyčia stovinti Garliavoje, prie Kauno-Marijampolės kelio.
Apie 1797 m. Jonučiuose (2 km į šiaurės vakarus nuo dabartinės Garliavos) pastatyta bažnyčia, įkurta parapija, nes Užnemunė tuo laiku priklausė Prūsams, taigi teko tą vietą atskirti nuo Kauno parapijos, likusios rusų valdžioje. Aukštosios Fredos dvaro dvarininkas Juozas Godlevskis savo žemėje 1809 m. pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. 1823 m. ją konsekravo Seinų vyskupas Čiževskis. 1826 m. rugpjūčio 15 d. buvo įkurta ir Garliavos parapija, o Jonučiuose liko parapijos kapinės.

Po 1863 m. sukilimo klebonas Kazimieras Vaišnora kalintas, 1865 m. policijos prižiūrimas. Už politinę neištikimybę vikaras Juozapas Bartusevičius (1826–1885) 1864 m. ištremtas į Sibirą, ten ir mirė. Vikaras Motiejus Radziukynas (1837–1912) 1865 m. ištremtas į Sibirą. Į Lietuvą grįžo 1875 m.

Po 1882 m. klebono Petro Budzeikos rūpesčiu bažnyčia padidinta, primūrytos dvi koplyčios. XX a. pradžioje veikė Gyvojo rožančiaus brolija. 1905 m. įsteigta parapijos biblioteka. Ją perėmė 1907 m. įsikūręs „Žiburio“ draugijos skyrius. 1907 m. įsteigta „Žiburio“ mergaičių mokykla, 1908 m. įsikūrusi naujose patalpose. 1912–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, taip pat įsteigęs biblioteką, rengęs viešus vaidinimus, įrengęs arbatinę, kepyklą. Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai.

Per Pirmąjį pasaulinį karą vykstant mūšiams išsprogdinti bažnyčios bokštai, suskilo sienos, sudegė visi klebonijos pastatai. Iki 1923 m. bažnyčia suremontuota. Iki 1924 m. įkurtas Lietuvių katalikių moterų draugijos skyrius. Pagal architekto Stasio Kudoko projektą 1935 m. atstatyti bažnyčios bokštai.

Garliavoje daugiau kaip 50 metų kunigavo ir mirė klebonas Pranciškus Leonas (1892–1982). Klebonas Juozas Uleckas (1913–1985) suremontavo bažnyčią.

Bažnyčia klasicistinė, stačiakampio plano, dvibokštė, su 2 zakristijomis. Aukštos mūrinės šventoriaus tvoros kampuose yra koplyčios.
ŠV.MIŠIOS:
Šeštadienais - 10 ir 18 val.
Sekmadieniais - 8, 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais - 8 ir 18 val.

ATLAIDAI: Šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 27 d.
Bažnyčios g. 3b,
Garliava,
Kauno raj.

Telefonai pasiteirauti:
Klebono: 8 37 551208; 8 698 16088;
Vikaro: 8 626 05928 (Marius Pėčelis).
• Vilkaviškio vyskupija
• Aleksoto dekanatas
• Kauno rajono savivaldybė
• Gyvenvietė: Garliava
• Pastatymo metai: 1809
• Nuotraukų autorius: Laimostudija.lt
• Wikipedia
• Vilkaviškio vyskupija
• [g a l v o j a m a]


• Jei atradote netikslumų ir galite tai ištaisyti ar norėtute papildyti - prašome - būtume dėkingi!

 

GYVENKIME • sveikai • gražiai • spalvotai • patogiai • skaniai • draugiškai • etiškai • linksmai • pokštaujant • grybaujant • sapnuojant • su meile ir Gyvenimo būdo žurnalu!

2o13 - 2021 © Amziams.lt. Mobiliems  Informacija apie svetainę  Mus atrastute Facebook'e  Atnaujinta: 2021-11-29  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas